Miljarder skattemedel försvinner

av Webbmaster den 22 februari, 2012

i Uttalanden

UTTALANDE Från Äldrepolitiska rådet, socialdemokraterna i Stockholm

Vi protesterar mot att miljarder skattemedel avsedda för vård och omsorg försvinner

I det moderatledda Stockholm har riskkapitalbolag och andra tillåtits dränera äldreboenden på miljarder – pengar som borde ha kommit de boende till godo och använts för bättre service och till att anställa fler. Istället har ägare tagit ut jättevinster som försvunnit till skatteparadis och delat ut bonus till chefer som sparat intill vanvård av de äldre.

Vi kräver

  • att kommuner och landsting ska ha möjligheten att ställa krav på att privata välfärdsverksamheter inte bedrivs i vinstsyftande form
  • att överskott återförs direkt i de befintliga verksamheterna
  • att valfrihet garanteras genom avtal med kommun, landsting, personalkooperativ, stiftelser och icke vinstsyftande företag
  • att privata verksamheter också ska omfattas av en offentlighetsprincip, så att det finns möjlighet att granska hur skattepengar används.
  • att avtalen innehåller klara kvalitetskrav, krav på kollektivavtal, på meddelarfrihet för anställda och på offentlig insyn
  • att  kontroller genomförs regelbundet och att avtalsbrott bestraffas

Socialdemokraternas vision är ett Stockholm där alla, inte minst våra allra sköraste medborgare, ska kunna leva ett liv i trygghet och värdighet. Därför protesterar vi när borgarna driver utvecklingen till helt oacceptabla förhållanden för stora medborgargrupper.

Antaget vid möte i Äldrepolitiska rådet den 21 februari 2012          

[Bli först med att kommentera!]

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: