Gör Stockholm till en attraktiv och trygg stad att åldras i

av Webbmaster den 30 juni, 2011

i Uttalanden

Stockholm måste ta större ansvar för sina äldre
Som pensionär ska du känna dig trygg i vetskapen om att kommunen ger dig den hjälp du behöver. Stockholm ska vara tillgängligt för alla. Du ska inte behöva ringa en oändlig mängd samtal för att tala med ”rätt instans ”. Behoven ska styra, därför behövs mer resurser till de äldre.

 • Kommunen ska ha ansvaret för hemsjukvården.
 • Individuella vårdplaner och ”trygghetskvitto” ska vara en rättighet.
 • Fler anställda och mer grund-, kompetens och spetsutbildning för bättre kvalitet i äldrevården.
 • Alla över 75 år ska erbjudas hemtjänst 2 timmar i veckan med förenklad biståndsbedömning.
 • Alla från 67 år (idag gäller 75 år) ska erbjudas hjälp med enklare tjänster i hemmet.
 • Underlätta byte av bostad när livssituationen förändras.
 • De allmännyttiga bostadsbolagen ska möta de äldres behov av bra och billiga hyresrätter.
 • Trygghetsboende är ett viktigt komplement till övrigt boende. Servicehusen ska utvecklas och innefattas i valfrihetssystemet.
 • Uppskovsskatten och begränsningen
  för uppskov ska successivt tas bort.
 • Inför parboendegaranti.

En aktiv politik för seniorer/pensionärer
Som äldre vill man ha en rik fritid, ha möjlighet att träffa nära och kära och hinna med allt det där som det inte fanns tid till förut. Vi vill öka fokus på en aktiv och frisk ålderdom.

 • Hälsosam och god mat i all vård och omsorg med stöd av Hälsokök.
 • Guldkantskortet: Äldre ska stimuleras, bl.a. genom subventioner på aktiviteter som staden arrangerar. (T.ex. kultur, idrott och annat för att stärka äldres kropp och själ. – Allt från billigt till gratis!)
 • Fri entré till museer.
 • SL-enhetstaxa och inga zongränser ger billigare resor. Så ut i skog och mark och vår vackra skärgård.
 • Stöd till pensionärs- och ideella organisationer för fler träffpunkter som ger många möjligheter till träffar och social samvaro.
 • Frisksamtal med din läkare kring vad du äter, dricker och hur du rör dig.
 • Läkemedelsgenomgångar, färre läkemedel och mera fysisk aktivitet på recept.
 • Maten som erhålls via stadens försorg ska smaka gott och måltiden ska vara en trevlig stund på dagen.

Det som förenar oss äldre är att vi har arbetat
Stockholm ska vara en stad där den enskildes behov och önskemål står i centrum. Kvalité ska gå före skattesänkningar. Friheten att själv bestämma när, var och hur jag vill ha hjälp ska prioriteras högre än friheten att välja vilket vårdföretag som ger mig den. Vi är alla olika, med olika erfarenheter och behov. Samhället måste se till varje individ och hitta lösningar som passar. Pensionärernas rättigheter och skyldigheter måste vara samma som andras. Pensionärernas väl ska gå före vårdföretagens!

 • Det är behoven som ska styra, inte plånboken.
 • Lön och pension ska beskattas lika! En pensionär ska inte betala mer skatt än andra. (Så är det nu!) Pension är uppskjuten lön. En pensionär med en pension på 15 000:-/mån betalar numera 757:- mer i skatt varje månad än vad en arbetande gör.
 • Bedömning för bistånd ska vara likvärdig och rättssäker, oavsett var man bor i staden.
 • Kvalitetsgranska utförarna inom äldreomsorgen! Avtal som inte hålls ska sägas upp. Ta tillbaka verksamheter som missköts.
 • Utveckla lagen om åldersdiskriminering.
 • Olika behov kräver olika lösningar.

Stockholm ska ha landets bästa mat för äldre
Endast en tredjedel av de äldre i Stockholm uppger idag att de är nöjda med den mat som serveras. Två tredjedelar är alltså mer eller mindre missnöjda. För att förbättra såväl maten som måltidssituationen lovar vi socialdemokrater en rad åtgärder för att alla äldre ska erbjudas god lagad mat.

 • Fler träffpunkter för äldre där det serveras lunch.
 • ”Matcheckar” till alla äldre. Att bli äldre innebär inte att intresset för att äta ute på en restaurang avtar.
 • Fler matskolor för äldre för kroppen behöver olika näring i olika åldrar.
 • Bevara och utveckla servicehusen och dess restauranger utifrån Hälsokökskonceptet. Man ska kunna välja mellan ekologiska och närproducerade rätter -precis som på en bra restaurang.
 • Ökad satsning på ”matlag” inom äldreboenden och hemtjänst, där äldre får möjlighet att laga mat tillsammans.

Äldreutskottet Socialdemokraterna i Stockholm
Kontakt:

– Catarina Carbell, ordförande Äldreutskottet, mobil: 070-831 97 26, e-post: catarinacarbell@hotmail.com
– Sven Almgren, hedersombudsman, mobil: 070-602 82 81, e-post:
sven.almgren@socialdemokraterna.se

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , eller annat intressant. Läs även NetRoots ….

[Bli först med att kommentera!]

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: