Vi protesterar mot borgarnas vanvård av Stockholms äldre

av Webbmaster den 1 februari, 2011

i Uttalanden

UTTALANDE
Från Stockholms socialdemokratiska partidistrikt och Äldreutskottet

Vi protesterar mot borgarnas vanvård av Stockholms äldre. Nu får det vara nog med vanvården av våra äldre!

I det moderatledda Stockholm:

  • har standardnivån för hjälpinsatser till gamla dragits ner med cirka 50 procent, vilket innebär att så kallad liten morgonhjälp (frukost, hygien, påklädning, bäddning), som 2007 bedömdes ta 1 timme från och med november 2009 ska klaras av på 30 minuter.
  • har de gamla i Vintertullen på Södermalm tvingats ligga nakna i sin egen avföring, för att stadsdelsnämndens avtal med Attendo inte har säkerställt att det finns tillräckligt med personal för att upprätthålla god omsorg för alla.
  • har livskvaliteten för de gamla i före detta servicehuset Tunet försämrats, från trygghet med sjuksköterska dygnet runt och en heltidsanställd arbetsterapeut till sämre service och högre boendekostnader – för att borgarna överlåtit ansvaret till ett fastighetsbolag.

Vi socialdemokrater anser:

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: