Partiet

Europeiska Äldreåret

Av Barbro Gåije

                                                                                                      
Torsdagen den 9 februari besökte jag Kistamässan Seniorliv i världsklass. Det visade sig vara ett sammelsurium av utställare, föredragshållare och seminarier, inte mindre än 25 programpunkter serverades mellan kl 10 och 17 bara den dagen. Mässan pågick i 3 dagar. Under torsdagen var publiken mycket gles och de stora lokaler där seminarierna hölls gapade tomma.

Jag var på jakt efter mer information om vad EU:s proklamerade äldreår ska betyda, men att finna det var svårt. Några fakta hittade jag dock:EU:s huvudbudskap är formulerat: Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna.

I en liten folder utgiven av EU prioriteras 3 områden.
1. anställning
2. engagemang i samhället
3. främja en oberoende livsstil

I undertexter förtydligas punkt 1 med t.ex. livslångt lärande, personaltjänster för äldre arbetssökande och överföring av erfarenheter, punkt 2 med t.ex. solidaritet och dialog, överbryggande av den digitala klyftan och punkt 3 med t.ex. förebyggande friskvård, anpassade byggnader och åldersanpassade miljöer, varor och tjänster.

VAD HÄNDER I SVERIGE?
Samordnare av aktiviteter i Sverige heter Ulla-Lena Häggman, hon finns på socialdepartementet.

Flera statliga organisationer är involverade och kommer att anordna aktiviteter under 2012. Mycket aktiv är Folkhälsoinstitutet. I deras folder finns inte mindre än 12 färdigställda rapporter som kan laddas ner gratis (fhi@strd.se) eller köpas. Här några av rubrikerna på deras alster:

-Det är aldrig för sent! Förbättra äldres hälsa med möten, mat och aktivitet

-Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande – en förutsättning för hälsosamt åldrande

– Hälsosamt åldrande – en utmaning för Europa.

-Är det lönsamt med prevention efter 65?

Folkhälsoinstitutet anordnar en Folkhälsostämma 23-25 april på Folkets Hus i Stockholm, det kan vara intressant att anteckna i våra almanackor.

Vid ett seminarium hörde jag att Diskrimineringsombudsman (DO) arbetar med att vidga begreppet åldersdiskriminering. Den definition av åldersdiskriminering som hittills lagfästs avser arbetslivet och bör utvecklas till att gälla i flera sammanhang. Detta arbete lär ta mycket lång tid och ska beakta diskriminering vid såväl ung ålder som hög ålder.

Micasa Fastigheter höll sig också framme. De hade byggt upp en framtidsmodell med de allra senaste tekniska landvinningarna, där den boende var ”sedd” med många kameror. Litet av en skräckvision kan tyckas, men företaget ordnar en gratis Kunskapsdag på Rival, Mariatorget den 17 april kl 12.30 (anmälan: kunskapsdagen@micasa.se) Kanske något för vår Bostadsgrupp?

[Bli först med att kommentera!]

Kommentarer är avstängda för den här posten.