Tryggt boende på äldre dar?

av Elisabeth Landgren Möller den 14 november, 2016

i Okategoriserade

Från Delrapport till äldreboendeutredningen 13 juni 2016.

Alltfler äldre

Antalet äldre kommer att öka kraftigt under kommande år. Fram till 2040 kommer Stockholm att ha  35 000 fler  80-plussare än i dag och nästan 65 000 fler i åldrarna från 65 till 80. Det är skäl nog att se till att vi får betydligt fler boenden för äldre.  Det är också vad Äldreboendeutredningen påpekar i sitt delbetänkande som kom i juni i år. Från år 2024 måste t.ex. ett nytt vård- och omsorgsboende  öppna varje år fram till 2040.

Hur vill de äldre bo?

MEN i den  prognosen  räknar man inte med att kunna tillfredsställa ökade önskemål om ett anpassat äldreboende. Idag har endast 15 procent t av 80-plussarna tillgång till s.k. särskilt boende och i framtiden ska den andelen bli ännu lägre.  De allra flesta ska precis som idag bo kvar i ordinärt boende med eller utan hemtjänst tänker man sig.

Egentligen är det så att man inte vet vilka slags bostäder som de äldre har behov av.  En särskild utredning om den saken föreslår man. En målsättning är att staden ska hjälpa alla över 85 år till ett tryggt boende. Men hur många som vill bo kvar med hemtjänst och hur många som skulle vilja flytta till ett boende med mer service och gemenskap vet man inte. Mycket talar dock för att behoven och önskemålen är mycket större än vad som framkommer från den synlig efterfrågan.  Dagens trygghetsboende och seniorlägenheter har ofta så höga hyror att en stor del av de äldre inte har möjlighet att betala även om de får bostadsbidrag. Är hyran uppåt 10000 kr i månaden eller mer så är det många som inte ens är hjälpta av ett bostadsbidrag som idag är högst 5000 kronor i månaden.  Och då efter frågar man inte heller boende med service.

I sitt remisssvar till utredningen kritiserar Pro den s.k. kvarboendeprincipen. Forskning har visat att den många gånger leder till att äldre tvingas bo kvar i en otrygg miljö mot sin vilja och utan möjligheter till sociala kontakter.  PRO kritiserar också begränsningarna av serviceboendet. Nära 40 procent av de som söker får avslag och en relativt stor del av dem har efter överklagande fått rätt. Det tyder på att staden är alldeles för sträng i sin bedömning. Staden menar att de äldres förväntningar på servicehus är alldeles för hög. PRO menar den äldre själv måste få välja sitt boende OCH kunna flytta i tid innan de blir alltför dåliga. Man ska inte tvingas flytta flera gånger.   Serviceboendet behöver utvecklas och moderniseras.  På sikt kan det kanske delvis ersättas av förbättrade trygghetsboenden.

Ett förbättrat trygghetsboende

Ett alternativ till serviceboende är s.k.trygghetsboende. Till skillnad från serviceboende behövs ingen biståndsbedömning. Här kommer utredningen med viktiga förbättringsförslag. De trygghetsboenden som infördes av alliansen på sin tid är inte stort mer än en anpassad lägenhet utan service d.v.s i stort sett som s.k. seniorlägenheter.  Nu föreslår utredningen att trygghetsboendena och seniorlägenheter ska kompletteras med ett aktivitetscentrum. Många äldre har förlorat vänner och bekanta och känner sig ofta ensamma. Ett lätt tillgängligt aktivitetscentrum där man kan träffa andra människor och få nya vänner är ett viktigt framsteg.

 

Det ordinära bostadsbeståndet

Utredningen menar också att det är viktigt att staden utvecklar hemtjänsten och att det finns mycket att vinna på att tillgänglighetsanpassa ordinära lägenheter d.v.s. göra dem tillgängliga för rullstolar och rullatorer. Det har de naturligtvis rätt i men det är tydligt att utredningen hyser förhoppning om att kvarboende ska vara de äldres förstahandsval och underförstått att staden därmed ska slippa stora kostnader.

Vad kostar det?

Utredningen har inte tagit tag i kostnaderna för framtidens äldreboenden. Det skjuter man framför sig till ytterligare en utredning.

[Bli först med att kommentera!]

Lämna en kommentar

Previous post: