Lär mer om framtidsstaden

av Elisabeth Landgren Möller den 3 februari, 2016

i Okategoriserade

ABF har tagit fram ett material – ett Workshopmaterial- för socialdemokratiska föreningar och klubbar som vill delta i politikutvecklingen av Framtidsstaden. Föreningarna uppmanas att också bjuda in fler än föreningens medlemmar att delta – alla som kan ha viktiga perspektiv och idéer att bidra med. En kurs utifrån ABF-materialet tar c.a 2,5 timmar att genomföra. Mer information finns på

www.abfstockholm.se/cirklar-kurser/starta-studiecirkel/

Tanken är att kursen ska utmynna i en vision, ett önskeläge, om det framtida Stockholm. Visionen sänds in till Stockholms Arbetarkommun för att ingå som underlag till ett framtida valmanifest. Tre temaområden finns Modernisera staden, Jämlikhet och sammanhållning samt Tid, frihet och sammanhållning.

Den 26 januari i år gick äldrepolitiska rådets medlemmar igenom materialet under ledning av ABF:s Ellinor Eriksson. Man arbetade med en genomgång, grupparbete och sammanfattning. Syftet var att gruppens medlemmar ska kunna inspirera och stötta föreningar på hemmaplan.

[Bli först med att kommentera!]

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: