Framtidsstaden

av Elisabeth Landgren Möller den 3 februari, 2016

i Okategoriserade

Det här året är alla socialdemokratiska föreningar i Stockholm engagerade i att ta fram visioner om hur de vill se det framtida Stockholm-visioner som kommer att bilda underlag för 2018 års valprogram. Tre teman har formulerats Modernisera staden, Tid, frihet och livskvalitet samt Jämlikhet och sammanhållning – alla brett formulerade. (Se socialdemokraterna.se/stockholm/framtidsstaden).

Äldrefrågorna har inte särskilt framhållits i det underlag som tagits fram men de ryms ändå inom vart och ett av temana.

Bostadsfrågorna, som ingår i temat Modernisera staden, är brännande för Stockholms äldrebefolkning . Massor av hyreslägenheter har försvunnit och bostadsbristen gäller inte minst bostäder till rimliga priser. Servicelägenheter och andra äldreanpassade bostäder inte bara saknas i stor utsträckning utan har också, där de finns, hyror som en stor del av de äldre inte kan betala. En vision är att äldre som har svårt att klara sig hemma och som har blivit ensamma och isolerade ska kunna flytta till ett bra äldreboende utan långvariga utredningar och överklaganden.

Många äldre har gott om tid men kanske svårare att utnyttja den på ett meningsfullt sätt. Tillgänglighet i alla bemärkelser, till kollektivtrafik, till kultur, till frisk luft och motion, till hälso- och sjukvård är väsentligt. I några delar av staden har äldre handikappade nu tillförsäkrats en s.k. promenadgaranti, de statliga museerna kommer återigen att ha gratis inträde. Så staden är på rätt väg. Men än återstår mycket att önska inom temat Tid, frihet och livskvalitet.

Tillgänglighet har också med sammanhållning och jämlikhet att göra. Alla ska kunna ha en rimlig standard och livskvalitet och det gäller också Stockholms äldrebefolkning. Mötesplatser är viktiga för social sammanhållning och dit måste man kunna ta sig och sådana behöver finnas på rimligt avstånd. Det är en av de frågor som Framtidsstaden kommer att behöva arbeta med.

Föreningar och klubbar kan komma med idéer fram till slutet av februari 2016 (se webbadressen ovan). En rapport kommer i april 2016. Arbetet fortskrider under 2016 och 2017 och ett program antas i april 2017 och slutligen klubbas ett valprogram i april 2018.

[Bli först med att kommentera!]

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: