Fart på bostadsbyggande vid maktskifte

av Barbro Gåije den 21 maj, 2013

i Blogg,Okategoriserade

Referat från seminarium den 16 maj 2013

Äldrepolitiska rådet hade bjudit in Veronica Palm (riksdagen) och Tomas Rudin (Stadshuset) om S-politik rörande äldres boendefrågor. Mötet inleddes av Ulla-Liza Blom som gav en god bakgrundsbeskrivning.  1.9 miljoner svenskar som fyllt 65 år ökar till 2.4 miljoner, dvs ca 20 % av befolkningen, och det om bara ca 15 år. Det är 40-talisterna som åldras. Om 10 år börjar också andelen ”äldre äldre” öka på allvar.

Veronica Palm började med frågan:”Varför bostadspolitik?” Hon beskrev hur Sverige byggt upp ett samhälle med t ex omställningsskydd vid förändringar av arbetsmarknaden, stött företagens möjligheter till konkurrens, byggt hyreslägenheter med olika subventioner  osv. Socialdemokratisk politik har värnat bostadsbyggande, men hjälpåtgärder för att garantera detta har tagits bort steg för steg. Idag har vi ett bostadsunderskott på 250 000 lägenheter varav i Stockholm 110 000. Hon har lett arbetet med att ta fram uppgifter till kongressen om vad som borde göras. Här följer ett axplock:

– fördubbla produktion av bostäder

– upprusta miljonprogrammens hus

– statliga garantier

– byggbonus

– effektivisera planarbetet

– bilda storstadskommissioner

– skapa enhetliga energikrav

– skapa neutralitet mellan olika boendeformer

– områdesförnyelse tex:

– med kreditgaranti

– energisparlån

– och en hel del andra förslag hur vi kan påskynda och effektivisera området bostäder.

Tomas Rudin fortsatte och beskrev hur omöjlig situationen i Stockholm ser ut, i synnerhet för unga människor och hur de blir lurade på kontrakt av skojare. Ett problem är att byggherrarna tjänar mer på att ordna markanvisning och sedan låta bli att bygga på marken. Om och när socialdemokraterna tar makten måste sådant motverkas tex genom att byggbolagen får betala för varje period som de inte utnyttjar anvisningarna. Likaså bör det finnas tvingande krav på byggnation så fort detaljplaner har beslutats. Han berättade att han samarbetar med ett antal arkitekter för att ta fram konkreta byggplaner som sak kunna sättas i verket efter ett maktskifte. Ett förslag till bostadsförsörjningsprogram kommer att föreläggas repskapet i november. Tomas framförde att äldres behov måste lyftas till att bli en viktig valfråga.

 

 

[Bli först med att kommentera!]

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: