Äldres valfrihet inget värt mot ungas bostadsklipp

av Camilla Furuskog den 20 april, 2012

i Debatt

 Alliansen förespråkar starkt att allmännyttans lägenheter säljs ut. De har skapat en politik som skapar gynnsamma förutsättningar för dem som har möjlighet att ta bostadslån och göra sig en vinst på sin hyreslägenhet. Detta har medfört att svenskarna tar bolån som aldrig förr vilket har lett till att Sverige hamnat på 6:e plats bland de länder med högst privat skuldsättning. Även äldre med skrala pensioner uppmanas att hoppa på ombildningskarusellen. Alliansen hävdar att deras politik syftar till att öppna möjligheten för individer att göra fria  val. För de äldre som inte lyckas få lån eller som inte vill skuldsätta sig är alliansens valfrihet långt borta. Blir det ja till ombildning kan de inte välja att bo kvar i sina hem med allmännyttan som hyresvärd.

 Vill de äldre stanna kvar i allmännyttan blir de tvungna att flytta ifrån sina hem som många bott i 40-50 år. Om de väljer att bo kvar är det bostadsrättsföreningen och i praktiken deras grannar som blir deras nya hyresvärd. De blir då så kallade resthyresgäster. Som resthyresgäster får de en prislapp på sina huvuden. Bostadsrättföreningen kan förlora upp till en miljon kronor på en hyresrätt som inte blir ombildad. Och får resthyresgästerna problem i sina lägenheter som till exempel fuktskador eller mögel, som är kostsamma att åtgärda för bostadsrättsföreningen, är risken stor att de betraktas som en ekonomisk belastning av sina bostadsrättsgrannar. Enligt en studentuppsats av Malin Arvidsson och Kristin Skullman vid högskolan i Halmstad känner sig många hyresgäster som blir kvar efter en ombildning mobbade och utfrysta. Tidningen Hem & Hyra har granskat trivseln hos resthyregästerna. Före ombildningen trivdes 90 procent ganska bra eller mycket bra med sin hyresvärd. Efter ombildningen var samma siffra enbart 53 procent. 

På ett bostadsrättsombildningsmöte jag var på hävdade konsulten att det inte är några problem för pensionärer att få bolån. Riskerna med att ta stora lån på äldre dar nämndes inte. De äldre hyresgästerna uppmanades till och med att vända sig till kreditinstitut om de inte lyckas få lån hos vanliga banker. De höga räntekostnaderna hos dessa kreditinstitut talade konsulten tyst om. Vad är det för fel att skaffa sig ett kapital frågade han retoriskt på mötet. När man har en stor vinst i sikte verkar skruplerna försvinna. Bostadsrättsförespråkarna är beredda att låta de gamla hamna i en lånefälla så att de ska kunna utöka sina personliga bankkonton. Om det blir en bostadsrättsombildning går konsulten därifrån med ungefär en halv miljon på fickan utan en tanke på vad som händer med de gamla när de förlorar den trygghet de haft i allmännyttan.

 Det är den äldre generationen som en gång med skattemedel byggde upp allmännyttan. Dessa ekonomiska värden försvinner nu i ett nafs då de yngre generationerna bereds möjlighet att göra bostadsklipp på samhällets bekostnad. Den trygga bostadssituation som allmännyttan har gett de äldre under hela deras liv rycks plötsligt undan. Deras boendesituation försämras för att de yngre ska kunna göra vinster på våra gemensamma tillgångar. Det är en djupt omoralisk politik

 Camilla Furuskog

[Bli först med att kommentera!]

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: