Bättre städning på sjukhus

av Redaktionen den 21 maj, 2013

i Blogg

Brevväxling mellan Gunilla Skoglund, Södermalms socialdemokrater och  Dag Larsson, socialdemokratiskt landstingsråd

2013-05-11

Hej Dag!

Som ledamot i Södermalms områdesförening och repskapets äldreråd är jag ansvarig för de frågor som kan dyka upp i diskussionerna kring äldres vård och omsorg.

Vid möte med ordförandena i södermalms stdl:sföreningar och samtal med  företrädare för kommunal har jag försökt lyfta två frågor, som rör akutsjukhusen och vården där:

1.  Städningen på våra sjukhus bör skötas av egna särskilt utbildade lokalvårdare och ska ingå i personalgruppen/vårdteamet. –

Städningen på sjukhusen är idag genomgående och omvittnat usel med de hygieniska risker och smittoeffekter som följer.

”Vanliga städbolag” har oftast inte kunskap om den miljö som sjukvårds-personal arbetar i och här krävs utbildning och samarbete med vårdpersonalen för att uppmärksamma och identifiera spridningshärdar från oftast överbelagda lokalenheter, där många vistas och rör sig. Frågan är av stor vikt med tanke på de risker som svaga, sköra patienter utsätts för i dåligt städade sjukvårdslokaler.

2.  En särskild ”sluss” för sjuka äldre personer <>70 vi ankomsten till akutmottagningarna. För barn finns redan ett särskilt omhändertagande. Vi menar att det är vanskligt att äldre akut sjuka – kanske med multipla diagnoser ska tvingas vänta i timmar bland infektionssjuka, patienter med virus som kräksjuka och smittsam influensa.

Kanske är ett samarbete med geriartriken möjligt om vi kan påräkna fler platser där.

 

Med vårliga partihälsningar!

 

Gunilla  Skoglund                                    Tel: 08/702 21 04

 

Svar från Dag Larsson

Hej Gunilla

Tack för ditt mejl med kloka synpunkter på sjukvården skulle kunna bli bättre.

Två reaktioner får du direkt.

Socialdemokraterna i landstinget har sedan varit oerhört kritiska till hur hygienarbetet fungerar på sjukhus. Därför har vi krävt att man ska lära av S:t Görans sjukhus och Norrtälje sjukhus som har städningen i egen regi. Föga förvånande så har de två sjukhusen lägst andel vårdrelaterade infektioner av samtliga sjukhus.

Omhändertagandet av de äldre i sjukvården borde prioriteras högre. Vi socialdemokrater har drivit kraven på att primärvården borde ha möjlighet att profilera sig i riktning mot äldre. Tidigare hade vi försök med äldrevårdscentraler, bland annat i Hökarängen och i Solna. De lades ner av de borgerliga, när de vann valet 2006.

Vi socialdemokrater har också protesterat när de borgerliga nu minskar möjligheten till direktintag till de geriatriska klinikerna. Det olyckliga beslutet kommer att leda till att fler äldre tvingas vänta på redan överfyllda akutmottagningar i vårt län.

med vänliga hälsningar Dag Larsson

 

[Bli först med att kommentera!]

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: