Utan bostad – inget arbete

av Gunilla Skoglund den 12 maj, 2013

i Blogg,Boende

Assar Lindbeck är sig lik. (DN 12/5-13) Han missar sällan målet med sin ur samhällsekonomisk synvinkel skeva och orealistiska iakttagelse.Den idag långt drivna marknadiseringen av offentlig sektor har redan fått förödande konsekvenser för normal och låginkomsttagare.

Det A.Lindbeck inte inser/inte vill inse eller förtränger är att en bostad är en förutsättning för att kunna upprätthålla ett arbete. Utan bostad – inget arbete, utan arbete ingen bostad! Att hyra/inneha en bostad är alltså en socialpolitisk rättighet för att kunna vara en verksam samhällsmedlem.

För en tid tillbaka sa företrädare för en god bostadspolitik att en månadshyra för en normalinkomsttagare skulle utgöra högst 25% av intjänad lön. – Det vi idag upplever är ett kostnadsrace på bostäder, där fastighetsägare och mäklare med olika medel försöker driva upp priserna.

A. Lindbeck talar om den stora kapitalexporten, där intresset för investeringar i Sverige är lågt. – Att kapitalet flyr till mer lukrativa marknader har kanske mer att göra med den kortsiktiga kvartalskapitalism vi idag upplever, där girigheten att snabbt kamma hem vinster istället för att satsa på långsiktigt viktiga och nödvändiga samhällsförbättringar, är det primära målet. En från stat och näringsliv gemensam långsiktig satsning på miljösäkra transporter och utbyggnad av kollektivtrafiken jämte hyres- och bostadsrätter där vinsten/avkastningen skulle vara rimlig i förhållande till insatsen skulle innebära en samhällsutveckling vi alla skulle tjäna på istället för uppskruvade bolagskonstruktioner med högsta möjliga vinstkrav inför alltför snabba nedläggningar/konkurser.

Ett avvecklande av styrmedel – bruksvärde och kostnadsreglering – för att säkra tillgången på bostäder för normal- och låginkomsttagare, skulle innebära en fortsatt drastisk segregation, vräkning och utflyttning av hyres-gäster till underförsörjda serviceområden och husvagnsbyar. Vi ser det redan i USA och flera ställen i Europa.

Bostadssektorn måste förvisso ses över. Fler hyresrätter behövs för unga människor, forskare och studenter med ofta initialt låga inkomster. Låt fler byggentreprenörer/uppstickare konkurrera med de redan alltför vinsttäta stora bolagen, se över dyra markupplåtelser och regelverket för byggande samt priserna i byggmaterialindustrin och vi kan förhoppningsvis häva nuvarande dödläge på bostadsmarknaden. Styr och rikta R.o.T stödet till upprustning och energispararåtgärder även till 60-talshusen.

Millionprogramboende på Södermalm

Gunilla Skoglund            Barnängsgatan 36       116 48 Sthlm     tel.08/702 21 04

Se    Assar Lindbeck  ”Fortsatt kapitalexport slår ut investeringar”      DN 12.5.2013

http://www.dn.se/debatt/fortsatt-kapitalexport-slår-ut-investeringar

 

[Bli först med att kommentera!]

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: