Lagen tillåter vinstbegränsning

av Barbro Gåije den 16 februari, 2013

i Blogg

Aktiebolagslagen, kapitel 32 ger svaret

I ett tidigare nummer av Aktuellt i politiken (AiP) pekar Carina Fredén. på en möjlighet i aktiebolagslagens kapitel 32 som heter SVB. SVB ska utläsas ”aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning” och stadgar att bolaget inte får dela ut mer än gällande statslåneränta plus en procent på insatt kapital. Reglerna infördes av den senaste S-regeringen och har gällt sedan 1 januari 2006. Man förstår att Alliansens regeringar inte varit angelägna att lyfta fram just denna bestämmelse! Men nog kan tanken ses som mycket lockande för entreprenörer som drivs av intresse att vidareutveckla en idé eller nya arbetsmetoder? De kan ju bestämma sina egna lönevillkor vilket för de flesta är tillräcklig kompensation för extraordinära arbetsinsatser.

Detta uppslag är verkligen värt att studera närmare för jurister och företagsekonomer.

[Bli först med att kommentera!]

Lämna en kommentar

Previous post:

Next post: