Äldrepolitiska rådet

Inbjuder alla intresserade till
Aktiva grupper i seniorfrågor
För att stimulera till verksamhet har fem grupper bildats där aktiva seniorer kan delta och gör ett praktiskt jobb under fria former.

Område Gruppansvarig Tel
A Boendefrågor
Barbro Forsberg Andersson 08 86 99 08
Ulla-Liza Blom 08 19 61 63
B Information och Propaganda
Elisabeth Landgren Möller 08 81 29 44 och
Björn Burell 08 752 87 80
C Hälsofrågor
Else-Marie Bjellqvist 08 668 53 34
Wåge Johansson 08 604 07 54
D Medlemsvärvning
Inger Lenas 08 19 33 53
Ulla-Liza Blom 08 19 61 63
E Kontakt med S-ledamöter
Barbro Gåije 08 612 81 44

Grupperna är redan igång. Nya intresserade kan alltid hoppa med. Ring gruppansvarige för det ämne du är intresserad/besjälad av!

Äldrepolitiska rådet i Stockholms Arbetarekommun (Stockholms Partidistrikt)
Stockholms partidistrikt anser att frågan om de äldres och pensionärernas villkor, är så viktig att styrelsen inrättat ett särskilt råd, direkt under styrelsen, för att skapa opinion och inhämta nya tankar och idéer för att få bättre villkor och omsorg för stadens seniorer.

Ledamöterna utses lokalt av områdesorganisationerna och styrelsen utser ordförande för utskottet.
Äldrepolitiska rådet håller regelbundna möten med ledamöter och inbjuder också den stora skaran av äldreintresserade i alla s-föreningar till en rad aktiviteter. Det handlar om träffar med kända politiker, studiebesök, föredrag med experter och personligheter. I allmänhet äger mötena rum på Sveavägen 68. Faktiskt är alla som vill bidra till en bra utveckling av de äldres villkor i samhället välkomna!

[Bli först med att kommentera!]

Lämna en kommentar